हिंदी में    Shree Chitragupta Jee Ki Stuti

Jai Chitragupta Yamesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Jai Pujya Pad Padmesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Jai Dev Dev Dayaanishe ,Jai Deenabandhu Kripaanidhe
Karmesh Tav Dharmesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Jai Chitra Avataari,Jai Lekhani Dhaari Vibho
Jai Shyaam tan Chitresh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Purvaj Bhagawat Ansh Jai,Kaayasth Kul Avatansh Jai
Jai Shakti Biiddhi Vishesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Jai Vigya Shaaswat Dharm Ke,Gyaataa Shubhaashubh Karm ke
Jai SHaant Nyaayaasheesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Jai Din Anuraagi Hari,Chaahe Dayaa Drishti Teri
KIjai Kripaa Karunesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam
Tav Naath Naam Prataap Se,Nar Jaaye Chhot Tray Taap Se
Ho Door Sarv Klesh Tav, Sharanaagatam Sharanaagatam